Türk Siyasal Hayatı – Darbeler Ve Anayasa Değişiklikleri

TÜRK SİYASAL HAYATI

DARBELER
**1960 DARBESİ : Orta rütbeli subaylar tarafından yapılmışıtr.1960 darbesi sonrasında kurulan milli birlik komitesi ihtilal komitesi niteliğini taşır.
bu darbenin Başarısız olmasının nedenleri ve İlk uzun demokrasi çöküşünün nedenleri ;
* DP ‘nin Liberal şekilde islama yönelip bürokratlar ve askeriyeyle sürekli çatışma içinde olması
* DP içindeki CHP karşıtı güçler
* DP liderlerindeki problemler, sorumsuzluklar.
* Sivil grupların hoşnutsuzluğu
*1960 darbesinin Amaçları: -Toplumu stabil hale getirip yönetimi sivillere devretmektir.
-Demokratik Anayasa yapmak.

–1971 Muhtırası : siyasi partiler kapanmadığı ve anayasada kaldırılmadığı için bu gibi sebeplerden dolayı 1971 tam bir darbe değildir. 1971 Muhtırasının amacı ; Demokrasiyi dengelemektir.
Mevcut siyasallar anarşiye zemin hazırlarlar, sosyal ve ekonomik huzursuzluk ön plandadır. Anarşiyle birlikte Cumhuriyetin geleceği tehlikededir.
1961 anayasasının içeriğindeki reformlar gerçekleştirilemiyor. Bu yüzden Türk milleti adına teknokrat hükümeti amacıyla 1971 de askeriye yönetime el koymuştur . ( teknokrat hükümetin başında Nihat Erim vardı ) .

****1971den sonraki Anayasa Değişiklikleri;
*mahkemelerin denetlenmesini kısıtlamışlardır.çünkü amaçları YÜRÜTMENİN elini GÜÇLENDİRMEKTİR.
* askerlerin kurumsal özerklikleri arttırılmıştır.
* Kanun hükmünde karanameler gelmiştir. bundaki amaçta süreci hızlandırıp bürokrasiyi azaltmaktır
*özgürlükler kısıtlanmıştır.

***1980 DARBESİ : yüksek rütbeli subaylar tarafından yapılmıştır. 1980 darbesi öncesindeki dış sorun Kıbrıs Bunalımıdır.
* sağ ve sol yanlar çıktıkları için şiddet olayları çıktı .
* bürokrasi içinde çatışma meydana geldi
* ekonomik anlamda darboğaz oluştu.
* meclis tam işleyemez hale geldi.

————-1982 ANAYASASI ———-
vatandaşların hakları sınırlandırılmıştır.
yargının denetlenmeside sınırlandırılmıştır.
idari özerklik kaldırılmıştır
güçlendirilmiş bir milli güvenlik konseyi ve ccumhurbaşkanlığı .
Temel özgürlükler sınırlandırılmıştır.
siyasi partiler kapatılmıştır.

****ANAPIN 1982 ANAYASASINDA 1987 YILINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER****

– oy verme yaşı 21 den 20 ye düşürüldü
– milletvekili sayısı 400den 450 ye çıkarıldı
– 175. madde de değişiklikler yapıldı.

==>>1995 yılı değişiklikleri
– seçmen yaşı 20 den 18 e düşürüldü
– milletvekili sayısı 450den 550 ye çıkarıldı
– kamu çalışanlarına sendika hakkı verildi
– siyasi faaliyetlere katılma hakları arttırıldı
– örgütlenme arttırıldı
– 1980 darbesinin meşruluğu ortadan kaldırıldı
– milletvekilliğini kaybetmeye yol açan sebepler sınırlandırıldı ( dokunmazlık daha da katı oldu)
– yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy hakkı verildi

===>> 1999 yılı değişiklikleri
– Devlet Güvenlik Mahkemesi(DGM) ile ilgili değişiklik yapıldı
– 4446 sayılı kanunda değişiklik yapıldı
– 47. 25. ve 157. maddelerde değişiklik yapıldı

===>> 2001 yılı değişiklikleri
– TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
* 13. maddede değişiklik yapıldı. hakkın özüne dokunmama. ve ölçülülük ilkesi.
* 19. maddede değişiklik yapıldı . hakim önüne çıkma 15günden 4 güne indirildi.
* 26. maddede değişiklik yapıldı. yasaklanmış dil kullanılamaz.
*38. ” ” ” .ölüm cezaları savaş çok yakın savaş ve terör tehdidi hariç kaldırıldı.
* 46. ” ” ” . kamulaştırma ile alakalı kamulaştırılan yeri ödenirken bu değişiklikle gerçek karşılığı ödenir oldu.
*51. maddede değişiklik yapıldı. kamu görevlilerini sendikka kurma hakkı geldi .

– SİYASAL HAKLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
* 69. Maddede değişiklik yapıldı. siyasi parti kapatmak suç odak haline gelmişse gerçekleşir.kapatılma yerine kısmen ya da tamamen hazineden yoksun bırakilabilir.
* 149. maddede değişiklik yapıldı. siyasi parti kapatma kararı 3/5 çoğunlukla verilebileceğinin öngörüsü getirildi.
– HUKUK DEVLETİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
* 15. maddede Milli güvenlik konseyinin yaptığı kararlar artık anayasaya gidecek şeklinde değiştirildi.
– SİVİL VE ASKERİ OTORİTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
* 118. maddede milli güvenlik kuruluna başbakan yardımcısı ve adalet bakanları katıldıç bu değişiklikle sivil sayı arttı. bakanlar kurulu m.g.k.nın aldığı kararkarı değerlendirir. kurul kararları “tavsiye” niteliğindedir.

*****2002 yılı değişiklikleri
76. ve 78. maddede değişiklikler oldu.

****2004 yılı değişiklikleri

– ölümcezası hepten kaldırıldı ( mad. 38 )
– yine madde 38 deki değişiklikle vatandaş suç sebebiyle verilmeze ek olarak uluslararası ceza divanına taraf olması gerekleri hariç olarak değişti.
-143. maddedeki değişiklikle devlet güvenlik mahkemeleri (DGM) hepten kaldırıldı .
– 160. madde ile askeriyenin elindeki mallar sayıştay sayesinde denetime tabi tutuldu.
– 10. madde işe kadın ve erkek eşit sayıldı devlette bu eşitliği sağlamakla görevlendirildi.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir