Türk Siyasal Hayati Soru Cevap

Türk Siyasal Hayati Soru Cevap çalişmasi

Türkiye’deki demokrasi neyle tanımlanır?
İKİNCİ DALGA

Demokrat Parti’nin kuruluş tarihi nedir?
7 OCAK 1946

1924 Anayasası’nın en önemli eksikliği hangisidir?
KONTROL VE DENGELEME SİSTEMİNİN OLMAMAMSI

Türkiye’de ilk demokrasi tecrübesinin çökmesinin ana nedeni, hangisidir?

ANAYASAL KONTROL VE DENGELEME SİSTEMİNİN OLMAYIŞI

Otoriter iktidar sahiplerinin yönetimden çekilmelerinin şartları ve bu şartları takip eden demokratik siyasi düzende korunması için yasalara konulan güvence, nedir?
ÇIKIŞ GÜVENCESİ

Osmanlı Devleti’nde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemidir?
İLTİZAM

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde taşrada, merkezi hükümete karşı halkın, halka karşı merkezi hükümetin temsilcisi durumunda bulunan ve seçkinler arasından hükümetçe seçilen kimselerdir?
AYAN

Linz ve Stepan’a göre pekişmiş bir demokrasinin olmazsa olmaz koşulu hangisidir?
DEVLET

Türk tarihindeki gerçek anlamda yarışmacı olan seçimler hangi tarihte yapılmıştır?
21 TEMMUZ 1946

Türkiye’de ilk demokrasi tecrübesinin çökmesinin ana nedeni, hangisidir?
ANAYASAL KONTROL VE DENGELEMENİN OLMAMASI

Türkiye’de, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti gibi iki tipik parti sisteminin varolduğu dönem nedir?
1946-1960

Ordunun serbest seçimlerle işbaşına gelen hükümet ve onun siyasi kararları üzerinde, devletin temel ve kalıcı çıkarlarını temsil etme iddiasıyla, geniş kapsamlı gözetimidir?
VESAYET YETKİSİ

Türkiye’deki durumu en iyi tanımlayan demokrasi tipi hangisidir?
DELEGASYONCU DEMOKRASİ

Delegasyoncu demokrasi kavramını ortaya atan kişi, kimdir?
GUİLLERMO O DONNELL

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir