Türkiye Ekonomisi test sorular

2. Üç tarafı denizlerke çevrili türkiyenin deniz üzerindeki sınırlarının uzunluğu kaç km
dir?
A)7544 B) 7854 C) 8272 D)9302 E)10555

3. Türkiyenin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasında farklılıklar vardır. Gerçek alanı izdüşüm alanından daha fazldır.bunun temel sebebi nedir?

A)Dağların denize paralel olması
B)Dağların denize dik olması
C)Ovların çoğunlukla olması
D)Göller yöresinin çok geniş olması
E)Arazinin engebeli olması

4. Türkiyenin yerküre üzerindeki izdüşüm alanı kaç kilometredir.?
A)965.568
B)815.974
C)814.578
D)779.452
E)755.688

5. Aşağıdakilerin hangisi türkiyenin en batı ucunu ifade etmektedir.?
A)Sinop-inceburun
B)İmroz adası-avkala burnu
C)Anamur burnu
D)Aras nehrinin sınırlarımızdan çıktığı nokta
E)Marmaris-turunç koyu

6. Aşağıdakilerden hangisi türkiyede çıkarlan yakıt madenlerinden bririsidir?
A)Manganez
B)Zımpara
C)Kurşun
D)Petrol
E)Aliminyum

7. Aşağıdakilkerden hangi türkiyede çıkarılan hammadde madenlerinden biri değildir.?
A)Demir
B)Bakır
C)Linyit
D)Manganes
E)Krom

8. Aşağıdakilerden hangisi türkiyeye komşu ülekerleden biri değildir.?
A)Rusya fedarasyonu
B)Ermenistan
C)Gürcistan
D)Irak
E)Suudi arabistan

9. Türkiye orta iklim kuşağında yer aldığı için ülke içinde ilklim farklılık göstermektedir. İklimin ağaşıdaki sektörlerden hangileri için daha fazla ekonomik etkisi vardır.?
A)Ulaştırma-tarım
B)İnşaat ve tekstil
C)Deri sanayi ve imalat sanyi
D)Otonotic
E)Elektrik ve elektronik

10. Aşağıdaki akarsulardan hangisi yabacı ülke topraklarından doğup, türkiyede denize dökülen akarsulardır?
A)Dicle ve fırat
B)Kızılırmak ve yeşilırmak
C)Meriç ve asi
D)Çoruh ve gediz
E)Seyhan ve ceyhan

11. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin tamamı türkiye toprakları sınırları içerisinde yer almaz?
A)Kızılırmak
B)Yeşilırmak
C)Gediz
D)Susurluk
E)Dicle

12. Tükiyedeki en uzun akarsu hangisidir?
A)Kızlırmak B) yeşilırmak C)gediz D)susurluk E) dicle

13. Alan bakımından türkiyenin ilk iki gölü sırayla hangisinde verilmiş?
A)Tuz-beyşehir gölü
B)Van-tuz mgölleri
C)Eğirdir-akşehir gölleri
D)Akşehir-iznik gölleri
E)Van-beyşehir gölleri

I. İnsan gücünün iş bulamamasına
II.refahın düşmesine
III.ekonomilk ve sosyal sorunlar
IV.elde edilen gelirin daha çok kişi taradından tüketilmesine

14. Nüfusun ülkenin ekomonmik kaynaklarına göre fazla olması yukarıdakilerden hangiseine yeda hangilerine neden olmaktadır?
A)Yalnız I
B)Ive III
C)II,III ve IV
D)II ve IV
E)I,II.III ve IV

2. C
3. E
4. D
5. B
6. D
7. C
8. E
9. A
10. C
11. E
12. A
13. B
14. E

 

ÜNİTE 2
I. Üretim yolu ile gayri safi ulusal gelir
II.gelir yöntemine göre gayri safi yurt içi gelir
III.harcamalar yönetemine göre gayrisafi yurtiçi gelir
1. Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri türkiyede ulusal gelirin hesaplama yöntemlerini
ifade etmektedir.?
A)Yalnız II
B)Yalnız I
C) I ve III
D ) II ve III
E) I,II,III
2. Eğer bir ekonomide ulusal gelir artısı meydana gelirse ülkede hangi ekonomik
gelirsmelerden hangisi meydana gelmeycektir?
A)Mal ve hizmet talebi çoğalacaktır
B)Kapasite kullanım ordnaı artacaktır
C)Yatırımlar azalacaktır
D)İstihdam artısı gerçeklesecektir
E)İssizlik azalacaktır
3. Ülke sınırları içinde belli bir dönemde üretilen toplam katma değer asağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?
A)Gayrisafi yurtiçi gelir
B)Gayrisafi ulusal gelir
C)Kisi basına düsüne milli gelir
D)Gayrisafi yurtiçi harcama
E)Gayri safi yurtdısı tüketim
4. Türkiyede net faktör gelirleri genellikle artı değer alsmaktadır ancak, 2001-2006 yılları
arasında dıs alem faktör gelirleri eksi değer almıstır bi baska değisle GYİG,GSUG
üzerinde değer almıstır ,bunu nedeni hangidir?
A)Kart transferlerinin artması
B)Girisimci hizmet gelirlerinin artması
C)Dıs borç faiz ödemelerinin artması
D)İç borç faiz ödemlerinin artması
E)İsçi dövzilerinin artması
5. Yüksek dıs borcu olan latin amerika giib ülkelerde net dıs alem faktör gelirleri nasıl bi
değer almaktadır?
A)Artı
B)Sıfır
C)Eksi
D)Nötr
E) Değer almaz
6. Karsılıksız cari transferlerin gayri safi ulusal gelire eklenmesiyle asağıdaki kavramların
ahngisine ulasılmaktadır?
A)Gayri safi yurtiçi gelir
B)Gayri safi toplam gelir
C)Gayri safi ululsal gelir
D)Gayri safi ulusal harcanalabilir gelir
E)Kisi basına düsüne milli gelir
10
7. Asağıdakilerden ahngisi dıs tasaffrufaları olusturan toplamlardan değildir?
A)Mal ve hizmet ihracatı
B)Mal ve hizmet ithalatı
C)Net faktör gelirleri
D)Net dıs alem cari transflerleri
E)Bedelsiz ithalat
8. Türkiyede 1993 yılında itibaren ulusal gelirin hesaplanmasında asağıdaki
yöndetemlerden hangisi uygulanmaktadır?
A)Harcama yöntemi
B)Üretim yolu
C)Deflatör
D)Gelir yöntemi
E)Gider yöntemi
9. OsmaNlı döneminde suriye vilayetinin gelir tahminlerini hangi alman istatistik uzamanı
yapmıstır?
A)Camille jacquart
B)Franz eppenstein
C)Ruppin
D)Hans günther
E)Eberhart edwart
10. Yürkiyede ulusal gelir hesaplamarı ilk olarak hangi basbkan döneminde iktisat meclis i
alise verilmistir?
A)İsmet önüne
B)Celal bayar
C)Süleyman demirel
D)Cevdet sunay
E)Refik saydam
11. Trome seat yönetmi asağıdakilerden hangisinin tavssiyesi üzereni ekeomomik
göstergelerin mevsim ve takvim etkilerin arındılrılması için uygulanmıstır?
A)Avrupa birliği ekonomik konseyi
B)Avrupa birliği istatislik ofisi
C)Avrupa insan hakları komitesi
D)Avrupa ekonomik toplıluğu
E)Avrupa kalkınma bankası
12. Cumhuriyetten günümüze kadar geçen sürerede türkieyde GSUG istikrarlı bir gelisim
göstermemeistir,bunun temel nedeni hangisidir?
A)İsçi dviz girislerinin yavaslaması
B)Dıs borç faiz ödemelerinin azalaması
C)Kayıt dısı ekonomi
D) İç ve dıs ekonomik politik gelismelere asırı bağımlılık
E) Devalüasyon beklentileri
13. Tükriye 2009 yılında avrupa ekonomisindeki payı asağıdakilerden hangisidir?
A) %3,4
B) %4.55
C) %4.88
D) %5,32
E) %6,7
11
14. Kisi basına düsen gelir bir toplumun gelismisliğine göstermekte yetersiz
kalmaktadır,uluslar arası karsılastırmalarda ülekeli gelismislik düzeyi ile ilgili kisi basına
düsen gelir yanında asağıdaki göstergelerden hangisi dikkate alınmamaktadıır?
A)Protesin kullanımı
B)Çoçuk doğum oranları
C)Okunan kitap gazete sayısı
D)Çoçuk ölümleri
E)Elektriek tüketimleri
15. Tarım sektöründe yaratılan katma değer,son yirmi yılda reel olarak yüzde otuziki
oranında artmıs çalısıan nüfus ise yüzde 90 oranında büyümüstür,bu gelisme
asağıdakilerden hangisini iafede etmektedir?
A)Tarımda yaratılan hasılanın büyüklüğiünü
B)Tarımın yavas yavas terk edildiğini
C)Tarımın giderek kadınsallastığını
D)Tarımda kisilerin reel bazda daha az gelir ettiğini
E)Tarım sektörünün emek yoğun yapısı nedeniyle sömüreye açık olduğunu
16. Tükiyede dolar bazında kisi basıan GSYG asağıdaki yıllarıdan hangisinde 5 bin dolar
sınrını asmıstır?
A) 2005
B) 2006
C) 2007
D) 2008
E) 2009
17. Dünya bankası ülke sınıflandırmasına göre düsük orta gelirli ekonomilerin kisi basına
gelir miktarı kaç dolar olmalıdır?
A) 975 dolar ve altı
B) 976-3,855 dolar arası
C) 3,856-11,906 dolar arası
D) 11,906 dolar ve üstü
E) 11,906 dolar ve altı
18. Dünya bankası ülke sınıflandırılmasına göre yüksek gelirli ekonomilerin kisi basına gelir
miktarı kaç dolar olmaladır?
A) 975 dolar ve altı
B) 976-3,855 dolar arası
C) 3,856-11,906 dıolar arası
D) 11,906 dolar ve üstü
E) 11,906 dolar altı
19. Kisi basına gelir hesaplamaısnda kullanılan ülkelerin gelirleri dolara çevirilirken cari yılın
döviz kuru ile önceki iki yılı yılın döviz kurlarının artimetik ortalaması alınması ile
uygulanan yöntemi hangisidir?
A)Atlas yöntemi
B) Gayrisafi usul
C)Safi usul
D)Deflatör yöntemi
E)Gini katsayısı
12
20. Kisi basına ulusal gelir rakamları ülke içinde üretilen gayrisafi ulusal gelirin ülkelerin
bireylerinin esit bölüsüldüğünü varsayrak hesaplanakta oldğundan asağıdakilerden
hangisini göstermekte yetersiz kalmaktadır?
A)Ülke bireylerinin kısaylanması
B)Ülkelerin kisisel gelir karsılastırması
C)Ülkelerin gayri safi ulusal gelirleri
D)Kisilerin gerçek anlamda toplam gelirden aldıkları pay
E)Kisi basına düsüne gelirin dolar bazında seyri
21. Dünyada kisi basına düsen gelir açısından ilk sırada gelen ülke hangisidir?
A)Norveç
B)Lüksemburg
C)Mısır
D)İsviçre
E)Alamanya
22. IMF nin 2009 yılı tahminine göre lüksemburgta kisi basına düsen milli gelir kaç dolardır?
A)94,418
B)87,900
C)76,444
D)67,898
E)55,242
23. Asağıdaki ülkerlerden ahngisi IMF nin kisi basına gelkir sıralamasında ilk dört sırada yer
alan ülkeleRden biri değildir?
A)Lüksemburg
B)Norveç
C)ABD
D)Katar
E)İsviçre
24. Türkiye IMFnin 2009 yılı ülkelerin kisi basına gelir sıralamasında 180 ülke içinde kaçıncı
sırada yer almaktadır?
A) 44 B) 49 C)53 D) 58 E) 73
25. asağıdakilerden hangisi dünayada kisi basına düsen gelir açısından son sırada gelen
ülkedir?
A)Zimbabwe
B)Gine
C)Biberya
D)Burindi
E)Kongo demogratik cumhuriyeti
26. DİE nin yeni ulusal gelir serisine göre GSUG içinde tarımın payının 1868 ve 2000
yılındaki oranları hangileridir?
A) %10-40
B) %19-30
C) %26-60
D) %30-10
E) %40-50
13
27. DİE nin yeni ulusal gelir serisine göre GSUG içinde sanayinin payının 1968 ve 2000
yıllardaki oranı hangilerdir?
A)%10-40
B) %19-30
C) %26-60
D) %30-10
E) %40-0
28. DİE nin yeni ulusal gelir serisine göre GSUG içinde hizmetler sektörünün payının 1968 ve
2000 yıllardaki oranı hangilerdir?
A) % 10-40
B) %19-30
C) %26-60
D) %30-10
E) %40-50
29. Ekonomik krizin etkilerinin en yoğun olarka yasandığı 2009 yılının ilk çeğreğinde türkiye
ekonomisi kaç oranında daralmıstır.?
A) 5
B) 7,6
C) 11,7
D) 14,7
E) 18,6
30. 2002-2009 döneminde türkiyenin ortalama büyüme hızı asağıdakilerden hangidir?
A) 1,9
B) 4,7
C) 5,8
D) 8,5
E) 3,8
31. Kalkınma planları asağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?
A)Ekonomiden sorumlu devlet bakanı
B)Devlet planlama teskilatı
C)Devlet istatislik entitüsü
D)Türkiye kalkınma bankası
E)Türk isbirliği ve kalkın ajası
32. Cumriyetinin ilanından sonraki 80 yılda türkeyenin yıllık ortalama büyüme hızı hangidir?
A) 4,9 B) 2,7 C) 9,4 D) 6,7 E) 7,3
33. Ekonomik isbirliği ve kalkınma örgütü OECD türkiyenin 2007-2011 yılları arasında
kaydedeceği yıllık ortalama yüze kaçlık büyüme ile ilk sırada yer alacağı tahminnde
bulunmustur?
A) 5,8 B) 6,7 C) 7,7 D) 8,9 E) 9
34. Uzun vadeli strateji dönemi asağıdakilerden hangisidir?
A)2-2025
B)2001-2023
C)1996-2005
D)2001-2007
E)2007-2023
14
35. Asağıdakilerden hangisi türkieyde kayıt dısı ekonomi ile mücadele alanında alınan
önlemlerden değildir?
A)Akaryakıt pompalarına yazar kasa takılması
B)Tc kimlik numarasının vergi kimlik numarası yerine kullanılması
C) Vergilendirme ile ilgili bilgilerin VERİA denen veri ambarında saklanması
D)İstihdamla mücedele projesi baslamıstır
E) 301 vergi daiseniden otomasyon sistmeinden çıkarılmıstır
36. Gelir idaresnin teknolijik alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan
asağıdaki projelerden hanginin ikinci asamasının sonucunda 301 vergi dairesinde
otomasyona geçilmisir?
A) KADİM
B) VEDOP
C) VERİA
D) ENFORMEL
E) SRAP
37. Türkiyenin dokuzuncu kalkınma planı hangi yılları kapsamaktadır?
A) 2007-2013 B) 2008-2001
c) 2009 -2015 d) 2007-2020 E) 2010-2017
I. Ekonomik ve sosyal kültürel bütüncül bir yaklasım esastır
II. insan odaklı bir gelisme ve yönetim anlayısı esastır
III.uygulamanın vatandasa en yakın birimlerce yapılması esastır
IV.doğal ve kültürel varklıklar ile çevrenin gelecek nesilleride dikkae alan bira anlayıs
içinde korunması
esastır.
38. Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri uzun vadeli strateji çevçevesinde belirlernen
ilkelerdir?
A)I ve II
B)II ve III
C)I,II ve III
D)II,III ve IV
E)I,II,III ve IV
39. Ulusal gelirle ilgili olarak hangi ifadeler yanlıstır?
A) ekonomik faliyetlerin ulusal gelir tahminlerine katılması için kayıtlı olması gerekir, kayıtsız
ekonomik
faliyetler gelir tahminlerine katılmaz
B) ulusal gelir üreticilerle çesitle kullanıcılar arasındaki mal ve hizmet akısı ile üretimden
doğan ve üretim fakötrlerine yönelen parasal gelir akıslı olmask üzere iki tür akısı ifade
etmektedir
C) ulusala gelir hesaplarının gerçeği yansıtması o ülkede kayıt dısı ekonomimin sınırlı
olasına bağldır
D) resimi kayıtlara girmeyen gelirleri yaklamak mümkün olmaz ise ülkede ulusal gelir
rakamları oldğundna daha düsük çıkar
E) ulusal gelir bir ekoenomide üretime katılan üretim fakmtlerini paylarına denk gelen
gelirlerin topmamıdır
15
40. türkieyde kisi basına gelir gelisimi ile ilgili olarka asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
A) Tükiye dünya bankasının sınıflandırılmasına göre yüksek gelirli ülkeler gurubunda yer
almaktadır
B) Tükiye dünya bankasının sınıflandırmaına göre yüksel orta gelirli ülkeler grubunda yer
almaktadır
C) Cumhuriyein ilk kurulus yıllarından II. Dünya savasının çıktığı 1393 a kadar kisi basına
gelir artmıs savas döneminde savasa bağlı sebebler ve GSUG nin yavas gelismesi
sonucunda azalmıstır
D)Tükiryede tarım eksiminde çalısna nüfus giderek reel bazda kisi basına daha az katma
değer
yaratmakta ve dolayısla daha az reel gelir etmektedir
E)Tükrieye IMF nin 2009 listesinde 8,427 abd doları ile 58. Sırada yer almıstır
41. Satın alma gücü paritesine göre 2009 yılında türkiyenin GSYİG nin cari fiyatlarla değeri
kaç milyar dolardır?
A) 479.3
B) 680,9
C) 869,1
D) 978,7
E) 1069,5
42. Asağıdkailerden hangisi ulusla geliri vermektedir?
A)Tüketim harcamaları + yatırım harcamaları+mal ve hizmet ithalatı
B) GSYG+net faktör gelirleri
C) Yerlesiklerin dıs alemden elde ettikleri faktör gelirleri yerlesik olmayanlara yurt içinde
yapılan faktör
gelirleri ödemelei
D) GYGY+ dıs alem cari transferleri
E) Yerlesiklerin dıs alemden elde ettikleri cari transferler – yerlesik olmayanlara yutiçinde
yapılan cari Transferler
43. 9. Plan dönemine göre GSYGnin yıllık ortalama kaç oranında artması beklenmektedir?
A)% 7 B) 10 C) 12 D) 5 E) 2
44. DPT nin yıllık programlarında yıllık enflasyon oranının bir göstergesi olarak
değerlendirilen kavram hangisidir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Devalüasyon
D) Deflatör
E) Dez-enflsayon
45. 4. Kalkınma planında büyüme hızı hedefi % 8 olarak belirlenmis fakat gerçkelesen
büyüme % 1.7 olarak gerçeklesmistir,bunu temel nedeni nedir?
A) 79-79 ekonomik krizi ve 24 ocak kararları
B) 5 nisan kararları
C) 2. Dünya savası
D) 1. Dünya davası
E) 2001 güçlü ekonomiye geçis prgramı
16
I. Ekonomide üretim gücünün hesaplanamaması
II. Gelrin tam olarak hesaplanamaması
III. belirlenen politika ve stratejilerin yanlıs uygulanması
46. Yukarıdakilerden hangi ve hangileri bir ekonomide kayıt dısı ekonominin varlığın sebeb
olduğu sorunlar arasında yer almaktadır?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I,IIve III
47. Ekonomide nihai talep bilesenlerinin toplam değerinden ithalatın düsülerek GSYG ye
ulasılması asağıdaki yöntemelreden hangisi ile ifade edilir?
A)Üretim yöntemi
B)Tüketim yöntemi
C)Gelir yöntems
D)Harcamalar yöntemi
E)Gider yöntemi
48. TÜİK 1998 yılı sabit fiyatlarla GSYG serisini mevsim ve takvim etkilerinden arındırmak
için merkez bankası tarafından olusturulan kavram hangisidir?
A)Mevsim etkisi regresörü
B)Takvim etkisi regresörü
C)GSMH deflatörü
D)Yüzdesel analiz
E)GSYG deflatörü

ÜNİTE 2
1. E
2. C
3. A
4. C
5. C
6. D
7. E
8. A
9. C
10. A
11. B
12. D
13. B
14. B
15. D
16. A
17. B
18. D
19. A
20. D
21. B
22. A
23. C
24. D
25. E
26. D
27. B
28. C
29. D
30. C
31. B
32. A
33. B
34. B
35. E
36. B
37. A
38. E
39. A
40. A
41. C
42. B
43. A
44. D
45. A
46. E
47. D
48. B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir