uluslararası iktisat aradeneme 4

uluslararası iktisat aradeneme 4
1) Uluslararası ekonomik işlemlerin başında, aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Mal Akımları B) Hizmet Ticareti
C) Faktör Hareketleri D) Uluslararası İşgücü Göçleri E) Ülkeler Arası Teknoloji Akımları üst soru
sonraki soru
________________________________________
2) I. Yurtiçi talebe göre ulusal üretimdeki farklılıklar II. Fiyat farklılıkları III. Mal farklılıkları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, dış ticaretin nedenleridir?
A) I, II, III B) I C) II ve III D) I ve III
E) I ve II üst soru
sonraki soru
________________________________________
3) Aşağıdakilerden hangisi, Ricardo Modeli’nin eksikliklerinden birisi değildir?
A) Emek değer teorisine dayanır. B) İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında tam hareketsizdir. C) Talep teorisidir. D) Sabit maliyetlere dayanır. E) Statiktir. üst soru
sonraki soru
________________________________________
4) Bir ülkenin, veri teknolojisi ve tam çalışma koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla üretebileceği mal bileşimlerini gösteren eğriye, ne ad verilir?
A) Dönüşüm Eğrisi
B) Kayıtsızlık Eğrisi C) Laffer Eğrisi D) Verim Eğrisi E) Teklif Eğrisi üst soru
sonraki soru
________________________________________
5) Grafikteki üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Artan maliyetler B) Azalan maliyetler C) Sabit maliyetler D) Önce azalan sonra artan maliyet E) Önce artan sonra azalan maliyet üst soru
sonraki soru
________________________________________
6) Kapalı bir ekonomide üretici ve tüketici dengesi hangi noktada oluşmaktadır?

A) A
B) L C) D D) A,C E) C üst soru
sonraki soru
________________________________________
7) Aşağıdakilerden hangisi, Hecksher-Ohlin modelinden çıkartılan teoremlerden biri değildir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teoremi B) Faktör Donatımı Teoremi
C) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi D) Stolper Samuelson Teoremi E) Rybczynski Teoremi üst soru
sonraki soru
________________________________________
8) Aşağıdaki hangi teoreme göre, serbest dış ticaret ülkeler arasında faktör fiyatlarını eşitler ve uluslararası serbest faktör hareketliliği ile aynı sonucu doğurur?
A) Faktör Donatımı Teoremi B) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi C) Stolper-Samuelson Teoremi D) Rybczynski Teoremi E) Nitelikli İşgücü Teoremi üst soru
sonraki soru
________________________________________
9) 1960’lardan sonra uluslararası ticareti açıklamak üzere üretilen teorilerden biri olan Nitelikli İşgücü Teorisi kim tarafından ortaya atılmıştır?
A) Keesing-Kenen B) Posner C) Raymond Vernon D) Brunstam Linder E) A. Marshall üst soru
sonraki soru
________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisi, dış ekonomi politikasının araçlarından birisi değildir?
A) Tarifeler B) Miktar kısıtlamaları C) Tercihli döviz kuru D) Faiz oranları E) İhracata vergi iadesi üst soru
sonraki soru
________________________________________
11) Aşağıdakilerden hangisi, ithal edilen malın değeri üzerinden yüzde olarak alınan vergi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Karma Vergiler
B) Advalorem Vergiler C) Spesifik Vergiler D) Otonom Vergiler E) İthalat Vergisi üst soru
sonraki soru
________________________________________
12) İthal edilen her bir otomobil başına 2 milyar TL olarak tahsil edilen gümrük vergisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Advalorem Vergiler B) Tek Kolonlu Vergiler C) Sözleşmeli Vergiler D) Çift Kolonlu Vergiler E) Spesifik Vergiler üst soru
sonraki soru
________________________________________
13) İthalata miktar ve değer üzerinden mutlak bir sınırlama getiren uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercihli Döviz Kuru B) İhracata Vergi İdesi C) Dolaysız Nakit Ödemesi D) Vergi Muafiyetleri E) Kotalar üst soru
sonraki soru
________________________________________
14) Aşağıdakilerden hangisi, tarifelerin kotalardan üstün yanlarından birisi değildir?
A) Gümrük tarifeleri, serbest piyasa düzeyinin işleyişini aksatmaz. B) Kota uygulaması ile fiyat mekanizmasının işleyişi bozulur.
C) Tarifeler ile tüketiciler, malları daha yüksek fiyattan alır. D) Kota uygulaması ithalatı kesin olarak azaltır ve mal bulmak zorlaşır. E) Tarifeler, karaborsacılığa ve kaçakçılığa sebep olur. üst soru
sonraki soru
________________________________________
15) Yerli üreticileri yabancı üreticilere karşı korumak için uygulanan ithalatçı ülkelerin baskısıyla ihracatçı ülkeler tarafından konulan kısıtlama şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönüllü ihracat kısıtlamalar B) Ayırım yapmayan ithal kotası C) Ayırım yapmayan ihraç kotası D) İthalat kredisi E) Tarife kota üst soru
sonraki soru
________________________________________
16) Türkiye, GATT’a hangi tarihte üye olmuştur?
A) 1944 B) 1954 C) 1960 D) 1953
E) 1947 üst soru
sonraki soru
________________________________________
17) Aşağıdakilerden hangisi, GATT’ın genel amaçları arasında yer almaz?
A) Üyelerinin hayat seviyelerini yükseltmek B) Reel gelir ve efektif talepte istikrarlı bir büyüme sağlamak C) Dünya kaynaklarının tam kullanımını sağlamak D) Üretimin ve uluslararası ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmak E) Orta Asya ülkelerini dünya ticaretine kazandırmak üst soru
sonraki soru
________________________________________

1 A Boş 2 A Boş 3 C Boş 4 A Boş 5 C Boş 6 C Boş 7 A Boş
8 B Boş 9 A Boş 10 D Boş 11 B Boş 12 E Boş 13 E Boş
14 E Boş 15 A Boş 16 D Boş 17 E Boş

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir