Uluslararası çalışma normları ünite 2

Uluslararası çalışma normları ünite 2
– Uluslararası hukukun biçimsel kaynakları
1) Gelenek ve görenekler (teamül)
2) Genel hukuk ilkeleri
3) Yargı kararları (kazai içtihatler)
4) Ulusal andlaşmalar
5) Bilimsel içtihatler
– Andlaşma : uluslar arası hukukun kendilerine bu alanda yetki tanıdığı kişiler arasında yapılan, hak ve yükümlülük doğuran yazılı irade uyuşmasıdır.
– Bir hukuki belgeyi uluslararası anlamda andlaşma olarak nitelendirmek için gerekli özellikler:
1) yetkili kişiler tarafından imzalanmak
2) uluslar arası hukuk kurallarına uygun olmak
3) yazılı olmak
4) hukuksal sonuç doğurmak
– iki taraflı andlaşma : bir andlaşma uluslar arası hukukun andlaşma yapma yetkisi verdiği iki uluslar arası sujesi arasında yapılan andlaşmalardır.
– Çok taraflı andlaşma : ikiden çok uluslar arası tüzel kişiliğe sahip kişi arasında yapılan andlaşmadır.
– Açık andlaşmalar: sınırsız olarak tüm devletlerin yada sadece statülerinde belirtilen koşullara sahip olan devletlerin katıldığı andlaşmalardır.
– Kapalı andlaşmalar : başka devletlerin taraf olabilmesini yada taraf devletlerin kabul koşuluna bağlı tutularak yapılan andlaşmalardır.
– Uluslar arası çalışma normları kişisel girişimler :
1)Robert creen
2) Charles hindley
3) D.Le grund
4) L.R. villerne
5)J.A. blaqui
– uluslar arası örgüt : uluslar arası tüzel kişiliğe sahip devletler arası örgütlerdir.
– uluslar arası çalışma normlarının oluşturulmasına yönelik ilk bireysel çabalar İngiltere de başlamıştır.
– kurumsallaşmış uluslar arası hukuk 20yy da gelişmeye başlamıştır.
– Avrupa birliği : maastricht andlaşmasıyla kurulmuştur.
– Avrupa kömür çelik birliği (01/08/1975): 1ve 2 dünya savaşlarında düşman olan Avrupa ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlayarak barışı ve Avrupa da bir birlik oluşumunu sağlamak için kurulmuştur.
– Helsinki bildirgesi: 33 Avrupa devleti ve ABD ile kanada ’ nın katıldığı ilk kapsamlı uluslar arası belgedir. Dünyadaki ilk kapsamlı uluslar arası belgedir.
– uluslar arası hukuk ile iç hukukun ilişkileri konusunda öğreti 2 ye ayrılır :
1) Düaliste: her iki hukuk düzeninin birbirlerinden ayrı ve bağımsız olduklarını, birinin diğerine göre üstünlüğünden söz edilemeceyeceği savunur.
2) Moniste: hukukun birliği, bütünlüğü ilkesinden yola çıkarak, her iki hukuk düzeninin bir bütünün parçaları olduğunu ve bu iki hukuk düzeni arasında hiyerarşik bir bağın var olduğunu ileri sürer.
– TC de uluslar arası andlaşmalar cumhur başkanı tarafından onaylanmadan önce TBMM onayına sunulur.
– Türk hukukun da kademeler ;
1 kademe  anayasa ve anayasa mahkemesinin kararları
2 kademe  uluslar arası andlaşmalar ve kanunlar
– TC de onaylanmış uluslar arası andlaşmalar; kanun niteliğindedir, anayasaya aykırılık davası açılamaz.
– çalışma normlarına yönelik çalışmalarda bulunan örgütler:
a) Dünya sendikalar federasyonu (WFTU)
b) Uluslar arası hür işçi sendikaları konfederasyonu (ICFTU)
c) Dünya iş konfederasyonu (WCL)
d) Asya Amerika işçi sendikaları birliği (AAFCI)
e) Avrupa sendikalar konfederasyonu (ETUC)
f) Uluslar arası işverenler örgütü (IOE)
g) Avrupa işverenler konfederasyonu (UNICE)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir