Uluslararası mali ilişkiler deneme sınavı

1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir?
A) Mali yardım
B) Teknik yardım
C) İkili yardım
D) Gıda yardımı
E) Çok taraflı yardım
AÇIKLAMA: İki ülke arasında kurulan böyle bir ilişki ikili yardım anlamındadır. Eğer ülke, yardımı uluslararası kuruluşlardan alacak olsaydı, bu kez çok taraflı yardım söz konusu olacaktı.

2.) Uluslararası finansman ihtiyacının temel nedenini gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) S-X = I-M
B) X-S = C-I
C) M-I = X-S
D) S-I = X-M
E) C-S = X-M
AÇIKLAMA: Eşitliğin sol tarafı tasarruf-yatırım dengesini, sağ tarafı ise ihracat-ithalat dengesini göstermektedir. S< belirtilmektedir. gereği sağlanması finansmanın bir kadar açığı ticaret dış da ya Tasarruf-yatırım yansımaktadır. şeklinde yani X

3.) Paranın paralar-arası fiyatının oluştuğu piyasalar hangisidir?
A) Sermaye piyasaları
B) Kredi piyasaları
C) Döviz piyasaları
D) Hisse senedi piyasaları
E) Altın piyasaları
AÇIKLAMA: Belli bir ulusal paranın başka bir para cinsinden ifade edildiği döviz, bir anlamda paranın paralar-arası fiyatıdır.

4.) Paranın zamanlar-arası fiyatı nedir?
A) Ons
B) Arbitraj
C) Döviz
D) Faiz
E) Kur
AÇIKLAMA: Belli bir dönemde kullanılan paranın bir sonraki dönem alacağı değerin belirlenmesinde faiz ölçütü söz konusu olmaktadır.
5.) Hangisi finansal işlemlerin dünya çapında gerçekleştirildiği mali merkezlerinden değildir?
A) New York
B) Londra
C) Tokyo
D) Frankfurt
E) Hiçbiri
AÇIKLAMA: Frankfurt bölgesel mali merkezlerden biridir.
6.) Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik olarak uyarlanması ve mini devalüasyonlar yapılmasına dayalı kurlara ne ad verilmektedir?
A) Katlı kur
B) Bağlı kurlar
C) Esnek kurlar
D) Sabit kurlar
E) Emekleyen kurlar
AÇIKLAMA: Emekleyen Kurlar
7.) Belli miktardaki iki paranın aynı anda birbirine karşı bir vadede satın alınıp bir başka vadede satılmasına olanak veren işlemlere ne denir?
A) Takas işlemleri
B) Opsiyon işlemleri
C) Future işlemleri
D) Swap işlemleri
E) Forward işlemleri
AÇIKLAMA: Swap işlemleri
8.) Borç verme taahhüdü altına girmiş belli bir yükleniciler grubu tarafından verilen kredilere ne ad verilir?
A) İhracat kredileri
B) Sendikasyon kredileri
C) Konsorsiyum kredileri
D) Satıcı kredileri
E) Röfinansman kredileri
AÇIKLAMA: Sendikasyon kredileri
9.) Kredi verme ve faiz oranı koruması gibi hizmetlerin asıl kredi veren kurumlardan başka kurumlara satılmasına ya da kredi işleminin en başından bir yerli veya yabancı banka grubuna havale edilmesine ne denir?
A) Kredi sendikasyonu
B) Birincil piyasa işlemi
C) Banka konsorsiyumu
D) Finansal kiralama
E) Kredi anlaşması
AÇIKLAMA: (Kredi sendikasyonu)
10.) Kısa ve orta vadeli krediler vererek üye ülkelerin ödemeler dengelerindeki güçlüklerini gidermek üzere çalışan kuruluş hangisidir?
A) Dünya Bankası
B) Uluslararası Para Fonu
C) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
D) Asya Kalkınma Bankası
E) Uluslararası Finansman Kurumu
AÇIKLAMA: Uluslararası Para Fonu IMF, ödemeler dengesindeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli kredi veren kuruluştur.

11.) IBRD’de Guvernörler Kurulu’nun verdiği yetkilerle çalışan Yönetim Kurulu’nun 1995 yılı itibariyle üye sayısı kaçtır?
A) 36
B) 12
C) 24
D) 15
E) 20
AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu’nun 24 üyesi bulunmaktadır.
12.) Aşağıdakilerden hangisi IBRD Guvernörler Kurulu’nun hiç devredemeyeceği yetkileri arasında sayılamaz?
A) Yeni üyeler kabul etmek ve üye kabul şartlarını belirlemek
B) Sermayeyi artırmak veya azaltmak
C) Ana Sözleşme değişikliği yapılmasına karar vermek
D) Üyelerin hangi guvernör tarafından temsil edileceğini tayin etmek
E) Bir üyenin üyeliğini askıya almak
AÇIKLAMA: Guvernörler Kurulu’nun, üye ülkelerin kim tarafından, Maliye Bakanı mı, yoksa Merkez Bankası Başkanı ya da başka bir guvernör tarafından mı temsil edileceğini belirleme yetkisi yoktur.
13.) IBRD’nin uluslararası tahvil piyasalarında 105 milyar USD’lik borçlanmasında ülkeler itibariyle en fazla payı hangisi almaktadır?
A) ABD
B) Japonya
C) İsviçre
D) Almanya
E) İngiltere
AÇIKLAMA: Japonya, IBRD’nin borçlandığı ülkeler arasında %40’lık payı ile başta gelmektedir.
14.) Aşağıdakilerden hangisi IBRD’nin, üye ülkelerin bazı kurumlarında çalışan üst düzey elemanları formasyona tâbi tutarak eğitmek için oluşturduğu kurumdur?
A) Danışmanlar Kurulu
B) Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
C) Eğitim Hizmetleri Enstitüsü
D) Formasyon Danışma Kurulu
E) Destek Hizmetleri Bürosu
AÇIKLAMA: Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
15.) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kalkınma Birliği IDA’nın temel kaynaklarından değildir?
A) IMF’den yapılan transferler
B) Üye ülkelerin sermayeye iştirakleri
C) İlave katılımlar
D) Dünya Bankası gelirlerinden yapılan transferler
E) Hiçbiri
AÇIKLAMA: IDA’nın IMF’den değil, Dünya Bankası’ndan gelir transferi söz konusudur.
16.) Uluslararası Kalkınma Birliği tarafından verilen kredilerin vadeleri en fazla ne kadar olmaktadır?
A) 40 yıl
B) 35 yıl
C) 20 yıl
D) 15 yıl
E) 10 yıl
AÇIKLAMA: (Kredi vadeleri 40 yıl olup 10 yıllık geri ödemesiz dönem söz konusudur.)
17.) Gelişmekte olan ülkelerde verimli özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 1955 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası Grubu üyesi kuruluş hangisidir?
A) Uluslararası Kalkınma Birliği
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
AÇIKLAMA: (Uluslararası Finansman Kurumu IFC, Dünya Bankası’nın, özel sektör yatırımlarını finanse etmekte yetersiz kalması üzerine kurulmuş, özel sektöre yönelik bir kuruluştur.)
18.) Uluslararası Finansman Kurumu IFC’nin, borsaya kote olmuş, verimli olacağı düşünülen hisse senetlerine yatırım yapmak üzere oluşturduğu fon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma Özel Fonu
B) Sermaye Piyasaları Özel Fonu
C) Sektörel Destekleme Fonu
D) Yeni Oluşan Piyasalar Büyüme Fonu
E) Hiçbiri
AÇIKLAMA: (Yeni Oluşan Piyasalar Büyüme Fonu)
19.) Dünya Bankası Grubu’nun en yeni kuruluşu hangisidir?
A) Uluslararası Kalkınma Birliği
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
AÇIKLAMA: (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı MIGA, 1985 yılında yapılan Ana Sözleşmesi’nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlayan bir kuruluş olarak en genç organizasyondur.)
20.) Dünyanın en önemli ön-yatırım (pre-investment) ve teknik yardım kaynağını oluşturmakta olan uluslararası kuruluş hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
AÇIKLAMA: (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
21.) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın merkezi nerededir?
A) Washington
B) New York
C) Londra
D) Tokyo
E) Brüksel
AÇIKLAMA: (New York)
22.) Uluslararası para sistemi olarak altın standardının uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1780-1855
B) 1880-1914
C) 1914-1945
D) 1945-1956
E) 1956-1965
AÇIKLAMA: (1880-1914)
23.) White Planı’na göre 1 ons altın karşılığı ne kadardır?
A) 32 USD
B) 25 Sterlin
C) 35 Sterlin
D) 35 USD
E) 30 Frank
AÇIKLAMA: (ABD’nin planı çerçevesinde altın ile Amerikan doları arasında bir konvertibilite sağlanmış olup oran 1 ons altın=35 USD olarak belirlenmiştir.)
24.) Uluslararası Para Fonu IMF Anlaşması’nın yürürlüğe giriş tarihi nedir?
A) 20 Temmuz 1944
B) 27 Aralık 1945
C) 1 Mart 1947
D) 11 Mart 1947
E) 10 Temmuz 1948
AÇIKLAMA: (27 Aralık 1945)
25.) IMF’nin merkezi nerededir?
A) New York
B) Londra
C) Washington
D) Frankfurt
E) Tokyo
AÇIKLAMA: (Washington)
26.) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçları arasında sayılamaz?
A) Kambiyo istikrarını sağlamak ve tek taraflı devalüasyonları önlemek
B) Üyelerin ödemeler bilançoları arasındaki dengesizlikleri gidermek
C) Üye ülkelere ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri gidermek üzere kredi vermek
D) Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına hizmet etmek
E) Az gelişmiş ülkelerin kalkınma faaliyetleri için kredi kullandırmak
AÇIKLAMA: (IMF, dünyadaki parasal düzenin sağlanmasına ve mali istikrara ilişkin çalışmalarda bulunmaktadır. Dünya mali sistemine dolaylı etkileri olsa da, doğrudan kalkınma faaliyetleri için kredi vermemektedir.)
27.) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin danışma kurullarındandır?
A) Guvernörler Kurulu
B) Yönetim Kurulu
C) Gelişen Piyasalar Komisyonu
D) Vekiller Komitesi
E) Çok Taraflı Yardım Komisyonu
AÇIKLAMA: (IMF’nin iki danışma kurulu vardır: Vekiller Komitesi ve Kalkınma Komitesi)
28.) Alacaklı ülkelerin örgütlenmesinde en yaygın kurum ABD’nin ………. Örgütüdür. Boşluğu uygun olanla doldurunuz.
A) GATT
B) OECD
C) AID
D) Dünya Bankası
E) IMF
AÇIKLAMA: Alacaklı ülkelerin örgütlenmesinde en yaygın kurum ABD’nin AID örgütüdür.
29.) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası finansman koordinasyonu hedefleri arasında değildir.
A) Yardımda etkinliği arttırmak
B) Finansman ve yardım fonlarını arttırmak
C) Yardımların kullanılmasına yardımcı olmak
D) Tasarruf sağlama
E) Yardımın geri ödemesinde uyum
AÇIKLAMA: Tasarruf sağlama uluslararası finansman koordinasyonu hedefleri arasında değildir.
30.) Hedefler arasında en önemlisi hangisidir?
A) Yardımların kullanılmasında yardımcı olmak
B) Finansmanı arttırmak
C) Bilgi dışı sağlamak
D) Tutarlı yaklaşımlar
E) Yardımların etkinliğinin arttırılması
AÇIKLAMA: Yardımların etkinliğinin arttırılması en önemli hedeftir

 

ADVALOREM-ithalatı kotaya bağlanmış malın ithalatına uygulanan kısıtlamanın değer bazında yapılması kota uygulamasıdır.
AET-katma değer vergisi 1967 yılında kabul olmuştur.
AID-Alacak ülkelerin örgütlenerek az gelişmiş ülkelere verilen kredilerin kontrolu.
ARBİTRAJ-döviz fiyatı ve faiz farklarından kazanç sağlamak üzere yapılan yatırımlara denir
ANTİK ÇAĞ- Uluslararası hukukun siyasi bakımdan örgütlenmiş topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar olarak değerlendirilmesi halinde, uluslararası hukuk tarihinin başlangıcıdır.
A.C.PİGOU-Düzenleyici vergiyi ortaya atandır
BİRLEŞMİŞ MİLETLER-Kalkınma programının 1995’de 165 üyesi bulunmaktadır
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DAİMİ ÜYELERİ-ABD,Rusya,Fransa,İngiltere
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER-güvenlik konseyi 5 daimi 10 seçilmiş üyesi bulunmaktadır.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ORGANLARI-genel kurul,güvenlik konseyi,ekonomik ve sosyal konsey,uluslararası adalet divanı en çok katkıyı sağlayan ABD dir.
BM- Konseyinde usul meseleleriyle ilgili kararlar 7- oy çoğunluğu ile alınır
C.WİLFRED JENKS- federal devlet ile federe devletler arasındaki mali ilişkilerden yola çıkarak ulusalarası kuruluşlar için finansman önerileri sunan.
CARİ İŞLEMLER ÖGELERİ-1.Görülmeyen kalemler dengesi
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN ÇEKİRDEK FONKSİYONLARIN 1-Küresel tehditlere uygun tepkiler geliştirmek 2-Sağlık risklerinin uluslararası geçişini kontrol etmek 3-Bilgi kaynağına ve finansal kaynağa ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek 4-Hükümetleri halklarını korumada yetersiz kaldıklarında desteklemek
DESANTRALİZASYON- Uluslararası hukukun, devlet otoritesi altında merkezileşmiş iç hukuk düzenlerinden farklı olarak merkezi otoritesi olmayan bir hukuk düzeni olduğunu ifade eder
DAC-OECD kuruluşu olan ve ülkelerin orta ihtiyacına cevap verir
DAVİD HUME-bir ulusun zenginliği artması ülkeler arasında ticaretin önemini vurgulayan yazardır.
DOKRİN-tartışmalı olan hukuki konularda hukukçuların ileri sürmüş olduğu görüştür.
EKONOMİ KALKINMA ENSTİTÜSÜ- Dünya bankası üye ülkelerin bazı kurumlarda çalışan üst düzey elamanlarını fermasyona tabi tutarak egitmeleri
EMEKLEYEN DÖVİZ KURU-Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik ayarlanması
F=1-S=Y- S Tasaruffu ifade eder
FİNANS İHTİYAÇLARI-Yapısal düalizm ,hızlı nufus artışı ,tarımsal iş güçü fazlalığı ,kamu yönetimindeki gelişimin toplumsal gelişim geride kalması
FİNANS KURUMU KREDİLERİ-En çok 20 yıldır
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YARDIM VERME NEDENLERİ- Ahlaki nedenler,insancıl nedenler ,siyasi nedenler, ekonomi nedenler
GLOBAL ORANLAMA YÖNTEMİ- Emsal transfer fiyatının belirlenmesinde, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olduğu için kabul görmeyen yöntemdir.
İMAR VE KALKINMA BANKASI- Yönetim kurulu karma komitesi kaç üyeden oluşur 8 kişiden oluşur
İMF ARAÇLARI-1.Uluslararası parasal işbirliği teşvik etmek 2.Ticaretin gelişmesini ve dengeli bir şekilde büyümesini 3.Döviz kurlarında istikrarı teşfik etme 4.çok taraflı sistemin kurulmasına yardım etmek 5.Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımlarda bulunmak
İMK POLİTİKALARI-1.Rezerv dilimi 2.Kredi dilimi 3.Acil durum destek 4.Borç ve borç servisi düşürme politikaları 1945 yılında kurulmuştur.
İMAR KALKINMA-Bankası 1995’te 178 üyedir
JOHN STOESSİNGER.Birleşmiş Milletlerin yeni gelir kaynaklarına sahip olmasıyla ilgili olarak uluslararası bir “Kozmik Kalkınma Teşkilatı” kurulmasını önermiştir.
KALKINMA BANKASI KREDİLERİ- Binde beş oranda bir taahüt komisyonu alınması,kredi faizi uygulamsı ,10 yıllık ödemesiz bir süre olması, vadelerin 35-40 yıl olması
KALKINMA BANKASI ÖZEL FON-Kredi vermek amacıyla kullanılır
KALKINMA BİRLİGİ- Üye olma şartı önce dünya bankasına üye olma şartı bulunmaktadır
KALKINMA BİRLİĞİ-asya kalkınma fonu,mülteci fonu,Batık yatırım özel fonu,genel yardım fonu
KALKINMA FONU-Kısmı finansman esasının uygulandığı ve projenin tamamının kendisi karşıladığı
KAMBİYO-Kontrol rejimini benimsemiş ülke -Almanyadır

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir