Uluslararasi mali ilişkiler özet

ADVALOREM-ithalatı kotaya bağlanmış malın ithalatına uygulanan kısıtlamanın değer bazında yapılması kota uygulamasıdır.
AET-katma değer vergisi 1967 yılında kabul olmuştur.
AID-Alacak ülkelerin örgütlenerek az gelişmiş ülkelere verilen kredilerin kontrolu.
ARBİTRAJ-döviz fiyatı ve faiz farklarından kazanç sağlamak üzere yapılan yatırımlara denir
ANTİK ÇAĞ- Uluslararası hukukun siyasi bakımdan örgütlenmiş topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar olarak değerlendirilmesi halinde, uluslararası hukuk tarihinin başlangıcıdır.
A.C.PİGOU-Düzenleyici vergiyi ortaya atandır
BİRLEŞMİŞ MİLETLER-Kalkınma programının 1995’de 165 üyesi bulunmaktadır
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DAİMİ ÜYELERİ-ABD,Rusya,Fransa,İngiltere
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER-güvenlik konseyi 5 daimi 10 seçilmiş üyesi bulunmaktadır.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ORGANLARI-genel kurul,güvenlik konseyi,ekonomik ve sosyal konsey,uluslararası adalet divanı en çok katkıyı sağlayan ABD dir.
BM- Konseyinde usul meseleleriyle ilgili kararlar 7- oy çoğunluğu ile alınır
C.WİLFRED JENKS- federal devlet ile federe devletler arasındaki mali ilişkilerden yola çıkarak ulusalarası kuruluşlar için finansman önerileri sunan.
CARİ İŞLEMLER ÖGELERİ-1.Görülmeyen kalemler dengesi
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN ÇEKİRDEK FONKSİYONLARIN 1-Küresel tehditlere uygun tepkiler geliştirmek 2-Sağlık risklerinin uluslararası geçişini kontrol etmek 3-Bilgi kaynağına ve finansal kaynağa ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek 4-Hükümetleri halklarını korumada yetersiz kaldıklarında desteklemek
DESANTRALİZASYON- Uluslararası hukukun, devlet otoritesi altında merkezileşmiş iç hukuk düzenlerinden farklı olarak merkezi otoritesi olmayan bir hukuk düzeni olduğunu ifade eder
DAC-OECD kuruluşu olan ve ülkelerin orta ihtiyacına cevap verir
DAVİD HUME-bir ulusun zenginliği artması ülkeler arasında ticaretin önemini vurgulayan yazardır.
DOKRİN-tartışmalı olan hukuki konularda hukukçuların ileri sürmüş olduğu görüştür.
EKONOMİ KALKINMA ENSTİTÜSÜ- Dünya bankası üye ülkelerin bazı kurumlarda çalışan üst düzey elamanlarını fermasyona tabi tutarak egitmeleri
EMEKLEYEN DÖVİZ KURU-Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik ayarlanması
F=1-S=Y- S Tasaruffu ifade eder
FİNANS İHTİYAÇLARI-Yapısal düalizm ,hızlı nufus artışı ,tarımsal iş güçü fazlalığı ,kamu yönetimindeki gelişimin toplumsal gelişim geride kalması
FİNANS KURUMU KREDİLERİ-En çok 20 yıldır
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YARDIM VERME NEDENLERİ- Ahlaki nedenler,insancıl nedenler ,siyasi nedenler, ekonomi nedenler
GLOBAL ORANLAMA YÖNTEMİ- Emsal transfer fiyatının belirlenmesinde, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olduğu için kabul görmeyen yöntemdir.
İMAR VE KALKINMA BANKASI- Yönetim kurulu karma komitesi kaç üyeden oluşur 8 kişiden oluşur
İMF ARAÇLARI-1.Uluslararası parasal işbirliği teşvik etmek 2.Ticaretin gelişmesini ve dengeli bir şekilde büyümesini 3.Döviz kurlarında istikrarı teşfik etme 4.çok taraflı sistemin kurulmasına yardım etmek 5.Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımlarda bulunmak
İMK POLİTİKALARI-1.Rezerv dilimi 2.Kredi dilimi 3.Acil durum destek 4.Borç ve borç servisi düşürme politikaları 1945 yılında kurulmuştur.
İMAR KALKINMA-Bankası 1995’te 178 üyedir
JOHN STOESSİNGER.Birleşmiş Milletlerin yeni gelir kaynaklarına sahip olmasıyla ilgili olarak uluslararası bir “Kozmik Kalkınma Teşkilatı” kurulmasını önermiştir.
KALKINMA BANKASI KREDİLERİ- Binde beş oranda bir taahüt komisyonu alınması,kredi faizi uygulamsı ,10 yıllık ödemesiz bir süre olması, vadelerin 35-40 yıl olması
KALKINMA BANKASI ÖZEL FON-Kredi vermek amacıyla kullanılır
KALKINMA BİRLİGİ- Üye olma şartı önce dünya bankasına üye olma şartı bulunmaktadır
KALKINMA BİRLİĞİ-asya kalkınma fonu,mülteci fonu,Batık yatırım özel fonu,genel yardım fonu
KALKINMA FONU-Kısmı finansman esasının uygulandığı ve projenin tamamının kendisi karşıladığı
KAMBİYO-Kontrol rejimini benimsemiş ülke -Almanyadır
KAMU MALINA FİNANS SAĞLAYANLAR- kızılay,uluslararası af örgütü,kızılhaç,yeşil barış(greenpeace)
MALİ ARAÇLAR- Emekli sandığı,Sigorta şirketleri tasaruf kurumları,kalkınma bankaları
MALİ PİYASALARIN TEMELLERİ-Europara -kredi araçları ve kolaylıkları menkul değerler,döviz
MALİ PİYASALAR-Kredi araçları,döviz,europara,menkul degerler
MÜKERRER VERGİLENDİRME- İkiden fazla devletin aynı vergi yükümlüsünü, aynı vergi konusu ile bağlantılı olarak, aynı vergilendirme dönemi için benzer vergilerle vergilendirmesine
NEUMARK RAPORU-çıkış ülkesi ilkesi avrupa rapor yada anlaşma tartışılmaya başlanmıştır.
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ-Belli bir vade sonunda belli bir miktarı belli bir fiyattan alma yada satma hakkı veren
OECD VERGİLENDİRME ANLAŞMASI-8 ülke izmzalamıştır.bunlar Danimarka,Filandiya,İzlanda,Hollanda,Norveç,Polony a,İsveç,ABD
ÖDEMELER BANKASI-Türkiye 1964 kurulmuştur.
PARA FONU DEPARTMANLARI- Hazine departmanı,hukuk departmanı,merkez bankaları departmanı, istatislik departman
PARA FONU-179 üyeden oluşur.
PARA FONU-Güvenörler kurulu, yönetim kurulu,vekiller komitesi,başkan
RÖFİNANSMAN-Eski borçların ertelenmesi için alınan kredi
SDR-1969 yılında IMF tarafından rezerv desteklenmesi için yaşatılan hesap birimi
SDR-Kagıt altın olarak ifade edilir
SAĞLIK MALINA FİNANS SAĞLAYANLAR-1.Bill ve Melindan Gates vakfı 2.Rockeffeller vakfı 3.Rotary international 4.kızılay kızıhaç 5.Glaxo-wellcome 6.Nevartis 7.Astra zenkan 8.Merck 9.Bristol myers 10. Squibb
TASARRUF-YATIRIM DOMİNAT-Hakim model açığı
TASARUF/YATIRIM AÇIGI METODU-Kalkınmanın sermaye birikimiyle orantılı olması
TEMEL UNSURLAR ARASI KAMU MALI-1.Canlı türlerin korunması 2.suç azaltımı 3.gaz emisyonunun azaltılması 4.hastalıkların yok edilmesi
TEKNİK YARDIMLAR-Uzman yardımlar ,danışman yardımları ,yetiştirme yardımlar ,malzeme yardımları
ULUSLAR ARASI PARA FONU-En yüksek karar organı güvenürler kurulu
UKM ARTICI NİTELİKLERİ-1.Küresel yönetişim kurumları 2.Küresel bilgi üretimi 3.Networklar 4.Barışı koruma

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir